Privacy statement

Hairmission B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Hairmission B.V. over jou heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of je wilt deze laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met Hairmission B.V. via info@hairmission.nl. Hairmission B.V. zal binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt en zal bevestigen dat aan jouw verzoek is voldaan of zal laten weten op welke termijn dit zal gebeuren.

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van jouw toestemming. De volgende persoonsgegevens worden (indien door jou opgegeven) door ons bewaard:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard en gebruikt voor het volgende doel:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het verwerken van je bestelling en om contact op te nemen in verband met de verwerking van je bestelling of je contactaanvraag.
  • Naam en e-mailadres worden na expliciete toestemming gebruikt voor het versturen van gerichte nieuwsbrieven met gepersonaliseerde aanbiedingen.

Jouw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (zoals de bezorger) worden doorgegeven. Alle gegevens die je bij ons achterlaat worden beveiligd met een van de modernste technieken, namelijk de Secure Socket Layer (SSL).

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Dit gebeurt via het programma Laposta. Je e-mailadres is dus bekend bij deze derde partij. Tevens heeft onze tekstschrijver Schrijfmeisje toegang tot dit programma en daarmee ook tot jouw e-mailadres. Zowel Laposta als Schrijfmeisje gebruiken jouw e-mailadres echter voor geen enkel ander doeleinde dan het toesturen van onze nieuwsbrief. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@hairmission.nl of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over jouw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, dus jouw IP-adres wordt door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in je browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) aan Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt en bewaard door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De bewaartermijn van je gegevens bij deze derde partij bedraagt 38 maanden na de laatste interactie. Verder hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en gegevens delen uitgezet.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij hanteren voor de website een bewaartermijn van 6 maanden. Jouw ingevulde gegevens worden na 6 maanden automatisch verwijderd.

Privacystatement